Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марія Коваль

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЖІНОК В ПЕРІОД КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ

У статті на основі теоретичного аналізу розглядається проблематика, особливості перебігу та завдання розвитку в період кризи середини життя у жінок, а також психологічні особливості сприйняття та пристосування жінок до змін у формі власного тіла, його функціонуванні та змін зовнішності, що виникають у даний період. На основі емпіричного дослідження було розглянуто особливості мотивації жінок до пластичних операцій у період кризи середини життя.

докладніше...
Номер сторінки: 175