Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Микола Дмитренко

Концептуальні засади регіональної політики України

У статті визначено проблеми, що повинні враховуватися органами державної влади при виробленні і реалізації державної регіональної політики.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Проблеми інформаційної безпеки України

У статті розглянуті проблеми інформаційної безпеки України в умовах глобальної інформатизації і розвитку Інтернету, коли інформаційна інфраструктура країни й національні інформаційні ресурси стають одним із вирішальних чинників розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Інноваційний розвиток України в контексті впровадження нових знань

У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку України на основі впровадження науково!технічних інновацій та інтеграції науки й освіти як стратегій розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 129

Суспільно - політичні та економічні проблеми інноваційного розвитку

У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку українського суспільства на основі «інноваційного прориву» та цільового вибору «проривних напрямів» як загальної стратегії суспільно – політичного розвитку України.

докладніше...
Номер сторінки: 60

Інновація як універсальна цінність суспільства.

У статті автор обґрунтовує зміст інновацій як універсальної цінності суспільства, що за своєю сутністю є сукупністю політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх, організаційно-управлінських, техніко-технологічних та ін. детермінант інноваційного розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 17

Перехід на інноваційну модель розвитку України та впроваждення економіки знань

В статті досліджено особливості переходу на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань. Виділено складові елементи сучасної економіки знань та стратегічні її завдання.

докладніше...
Номер сторінки: 24