Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Надія Іллюк

МЕДІА-ОСВІТА МОЛОДІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.

Автор статті порушує проблему деструктивного впливу сучасних ЗМІ на молодь та розкриває сутність (необхідність) медіаосвіти як соціального явища стимулювання розвитку творчого медіасприйняття та аналітичного стилю мислення загалом в умовах медіакультурного простору.

докладніше...
Автори: Надія Іллюк
Номер сторінки: 121