Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Іванюк

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КОГНІЦІЇ В СУЧАСНІЙ КОГНІТОЛОГІЇ

Розглянуто поняття когніції в межах когнітивної лінгвістики. Відзначено особливості вивчення когніції з точки зору культурної детермінації. Проаналізовано «ментальні» основи розуміння і продукування мови, які є похідними для розкриття механізмів людської когніції в цілому. Встановлено перспективність подальших наукових розвідок.

докладніше...
Номер сторінки: 153