Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Єва Кардаш

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

В статті розглядається проблема взаємозалежності між акцентуаціями особистості, типами темпераменту та стратегіями втечі від реальності. Приводиться аналіз результатів емпіричного дослідження. Дані дослідження, представлені в статті, свідчать про наявність залежності між акцентуаціями, вимірюваними за К. Леонгардом, типом темпераменту за Р. ЛеСенном та стратегіями втеч від реальності за Н. Пезешкіаном. Отримані результати дозволяють глибше і повніше зрозуміти природу індивідуально-психологічних відмінностей.

докладніше...
Автори: Єва Кардаш
Номер сторінки: 257