Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Завацька

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИКУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У статті розкрито особливості впровадження системи соціальної реадаптації осіб, які повернулися із місць позбавлення волі, колишніх учасників бойових дій, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку. Показано, що системний підхід є основою для процесу реадаптації осіб зрілого віку, а запропонована нами система соціальної реадаптації, що заснована на спеціальній організації соціального середовища відповідно до особистісних особливостей реадаптантів та яка включає технології підвищення інтерперсональних та інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу сприяє їх реадаптації та особистісному зростанню.

докладніше...
Номер сторінки: 296