Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Кириченко

КАТЕГОРІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ У ПСИХОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Стаття присвячена висвітленню основних засад психології життєтворчості, підходам до розуміння та визначення поняття життєвого проекту і його розташуванню в категоріальній системі психології життєтворчості, наслідкам нерозважливого вибудовування особистістю свого життя.

докладніше...
Номер сторінки: 261