Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Латигіна

Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ століття

У статті досліджуються особливості процесу становлення української ліберальної думки у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Аналізуються основні підходи українських учених, політиків та громадських об’єднань щодо вирішення політичних, правових, національних і соціальних проблем в Україні в історичний період, що розглядається.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Дефініція демократії: основні підходи

У статті надається історично-ретроспективний аналіз феномена демократії; досліджуються підходи до визначення сутнісного змісту демократії; характеризуються головні виміри поняття демократії, які існують у сучасній політичній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 19

Монографію: Палінчак М. М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичному суспільстві на прикладі країн Центральної Європи

Проблема взаємовідносин держави і церкви, їх становлення є однією з найважливіших для політології, релігієзнавства, психології, соціології. Така проблематика знаходиться в центрі уваги науковців, тому що людство прагне осягнути власне майбутнє у духовному аспекті, усвідомити перспективи подальшого руху. 

докладніше...
Номер сторінки: 263

ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ІСЛАМСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

У статті досліджується проблема відповідності зразків західної демократії процесам демократизації, що відбуваються в країнах ісламського спрямування; аналізуються парадокси демократії в мусульманських країнах; розглядаються різноманітні варіанти демократизації, притаманні ісламським державам; характеризуються політичні лідери мусульманських країн.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Загадка Балкан: Косово і американська демократія

У статті дається ретроспективний огляд етапів формування сербської державності; аналізуються джерела косовського конфлікту; розглядаються сутнісні причини трагедії у Косово; досліджується роль США у вирішенні цього конфлікту; робиться спроба з’ясувати, чи існує демократія у Косово; характеризуються сучасні тенденції розвитку ситуації на Балканах.

докладніше...
Номер сторінки: 153