Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олег Агарков

Особливості політико - ідеологічних орієтацій суб єктів соціально - політичного маркетингу

У статті розглядаються особливості ціннісних політико - ідеологічних орієнтацій суб’єктів соціально – політичного маркетингу. Наведено результати контент – аналізу програм релевантних українських політичних партій. Визначено ціннісні орієнтації політичних партій у різних сферах суспільного життя.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Принцип соціальної справедливості як основа методології. Соціально - політичного маркетингу

В статті розглядаються наукові підходи до визначення поняття «соціальна справедливість» у взаємозв’язку із реалізацією концепції соціально-політичного маркетингу. Наведено результати дослідження соціально-політичних установок і контент-аналіз висловлювань щодо визначення поняття «соціальна справедливість». Визначено систему смислових категорій, які відображають поняття «соціальна справедливість» в масовій свідомості.

докладніше...
Номер сторінки: 243

Соціально - політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління

У статті розглядаються механізми використання маркетингових підходів, методів і процедур у діяльності органів державного управління. Визначається роль соціально-політичного маркетингу в оптимізації й раціоналізації діяльності органів державного управління, підвищенні їх результативності.

докладніше...
Номер сторінки: 59

СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

В статті розглядаються особливості спрямованості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціальної політики як стратегії соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються можливості застосування соціально – політичного маркетингу в розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 79

Соціально - політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 100