Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олег Ткач

Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України

У статті розглядаються особливості соціальної політики України в умовах глобалізаційних процесів, можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Проаналізовано поняття: соціальна політика, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій залежно від моделей демократизації.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 67

«Привабливі можливості» неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинсьої Америки. 

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 151

«Привабливі можливості» неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки

Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації залежно від перехідних умов у країнах Латинської Америки.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 303

Аксіологія сприйняття політичних цінностей латиноамериканськими країнами

В статті автор висвітлює особливості сприйняття політичних цінностей латиноамериканськими країнами. Акцентовано увагу, зокрема, на демократичних цінностях, як вагомій складовій політичної культури Латинської Америки.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 112

До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції

В статті розглядається невідповідність між роллю Служби безпеки України та її формальним статусом в контексті процесу її реформування.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Особливості методології дослуждення політичного дискусу як засобу політичної комунікації

Розглянуто проблеми, що пов’язані з особливостями політичного дискурсу як засобу політичної комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 30