Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Євген Іванов

Ліван - давньослов янський регіон лісової промисловості та торгівлі

На основі біблійних, літературних, історичних та картографічних джерел розкривається дійсне місце розташування Лівану, його столиці Сарпіна і міста Бібла, а також встановлюється належність цієї місцевості до території Стародавньої Русі та України як давньослов’янського регіону лісової промисловості та торгівлі.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Древня історія і картографія України

В статье, опираясь на Библию и публикации в научных источниках и средствах массовой информации, авторы исследуют проблемы древней истории и картографии Украины; анализируют различные точки зрения относительно картографического наследия и реальных исторических событий, нашедших отражение в Библии и в огромном количестве артефактов, оставивших свои зримые следы на всей территории Украины.

докладніше...
Номер сторінки: 22