Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Демчук

Тезаурус життєвої компетентності молоді

У статті пропонується тезаурус життєвої компетентності молоді. Представлено аналіз провідних дослідницьких парадигм та психолого-педагогічних підходів до визначення сутності поняття «життєва компетентність особистості». Здійснено системне вивчення феномена життєвої компетентності. Визначено й описано його структуру.

докладніше...
Номер сторінки: 260

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОСОБИСТІСНО - ЗОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті висвітлені особливості застосування методу проектів як особистісно – зорієнтованої педагогічної технології у навчально – виховному процесі вищих навчальних закладів.

докладніше...
Номер сторінки: 287