Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Козачук

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОЇ І ЖІНОЧОЇ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Чоловіки та жінки із гомогендерною сексуальною орієнтацією живуть у суспільстві, що в своїй основі має гетеросексуальну культуру, тому вони починають відчувати себе часткою меншості. Самокорекція власної сексуальності через заперечення своїх потреб негативно позначається на психіці індивіда, оскільки переживається ним як стрес. Здатність самоідентифікації в якості особи із гомогендерною сексуальною орієнтацією, а також готовність прийняти свої сексуальні особливості мають величезне значення для нормальної психологічної регуляції, формування комфортної сексуальної ідентичності та побудови гармонійних партнерських стосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 193

Типові проблеми представників гомосексуальної орієнтації у сучасному суспільстві

В статті здійснено теоретичний аналіз стану проблеми нетрадиційної сексуальної орієнтації в сучасному суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 145