Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Легун

СЕНС, СЕНСОТВОРЕННЯ, СЕНСОЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ

Статтю присвячено аналізу понять сенс, сенсотворення, сенсожиттєві стратегії. Вивчення закономірностей розвитку внутрішнього світу людини є важливим і складним завданням психологічної науки, а зміст зазначених феноменів недостатньо чітко сформульованим. Сенс життя, ціннісні орієнтації особистості впливають на вибір життєвих стратегій в процесі здійснення самореалізації.

докладніше...
Автори: Олена Легун
Номер сторінки: 277