Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Чижова

Прагматизм як політична категорія та чинник ефективності влади

У статті розглядається сутність прагматизму як політичної категорії. Автор простежує зв’язки між поняттями «прагматизм» і «політична категорія», підкреслюючи, що прагматизм слідує прикладу інших наук та пояснює невідоме через відоме, гармонійно поєднуючи старе й нове.

докладніше...
Номер сторінки: 92

Системні відносини влади, опозиції і прагматизму

В статті автор розглядає системність взаємовідносин влади, опозиції і прагматизму, підкреслюючи їх особливості в умовах формування структури громадянського суспільства. Зроблено висновок: поглиблення і посилення взаємовідносин вищеназваних елементів системи влада — опозиція — прагматизм будуть сприяти цивілізованим відносинам між цими складовими.

докладніше...
Номер сторінки: 135

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються особливості розвитку соціальної держави в умовах глобалізаційних процесів і становлення сучасних економік, заснованих на знаннях. Визначається роль соціально – політичного маркетингу у функціонуванні сучасних соціальних держав. Аналізуються моделі розвитку української соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 105

Соціальна структура України та прагматичні тенденції її розвитку

У статті розглядаються прагматичні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства. Автор підкреслює, що ці тенденції передбачають зміну істотних ознак соціальної структури, внаслідок чого відбувається поступовий процес становлення нового типу соціальної структури на основі демонтажу існуючої соціальної структури і формування різноманітних елементів нової.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства

У статті розглянуті процеси демократизації суспільно"державного розвитку та визначені прагматичні напрямки руху українського суспільства в цьому розвитку. Автором зроблено висновок, що за об’єктивними політологічними критеріями Україна може вважатися цілком демократичною країною, оскільки має усі атрибути сучасного демократичного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 39