Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Чиханцова

Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ

У статті розглядаються поняття і зміст іншомовної комунікативної компетентності та іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів ВНЗ немовних спеціальностей. Досліджуються наукові праці, присвячені цій проблемі.

докладніше...
Номер сторінки: 71