Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ольга Лазаренко

НАБУТТЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЗРІЛОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття ідентичності, проаналізовано етапи її становлення в ранній юності та підходи до вивчення ідентичності особистості зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Здійснено аналіз та узагальнення поняття психологічного здоров’я та окреслено перспективні напрямки вивчення даного феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 319