Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Перковська

Методика контрастивного вивчення спільнокореневої лексики німецької та української мов

У статті йдеться про необхідність методичної інтерпретації спільнокореневої лексики німецької та української мов при її розгляді в інтегрованому середовищі з метою розроблення методики її контрастивного вивчення. Головним завданням викладача є спрямування уваги студентів на знаходження спільного в мовних явищах під час оволодіння іноземною мовою. Пропонується виділити три групи спільнокореневої лексики залежно від наявності чи відсутності семантичних, орфографічних особливостей або особливостей вимови в іноземній і рідній мовах.

докладніше...
Номер сторінки: 80