Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Сергій Рудницький

Сучасні інтерпретації категорії «інтерес» у суспільно – орієнтованих науках в Україні

На основі аналізу праць представників української політології, філософії, соціології, правознавства розглядаються особливості використання категорії «інтерес» у різних галузях наукового знання. Звертається увага на множинність інтерпретації даної категорії. Закцентовано увагу на спільних і відмінних тенденціях у розумінні характеру інтересу, які впливають на різне розуміння співвідношення категорій «інтерес» та «потреба», «інтерес» й «ідеологія», «соціальні інтереси» та «політичні інтереси», «інтереси» і «цінності».

докладніше...
Номер сторінки: 49

Категорія «механізм» у суспільних науках

В статті аналізується використання категорії «механізм» філософами, соціологами, правознавцями, економістами, представниками наук з державного управління. Розглянуто підходи до визначення механізмів і особливості використання даної категорії представниками різних суспільних наук. Звертається увага на співвідношення між механізмами і процесами; методами, формами та засобами і механізмами; механізмами, системами та організаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 111