Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Сергій Шергін

Політологічні аспекти глобалізації

Автор розглядає концептуальні основи глобалізації та глобалізму з позицій сучасної політології. Особливу увагу приділено аналізу теоретичних і методологічних аспектів глобалізації у контексті зарубіжної політичної науки.

докладніше...
Номер сторінки: 130

Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин

У статті розглядаються парадигмальні аспекти міжнародних відносин у контексті еволюції політичної науки. У межах існуючої типології наведені головні особливості класичних, неокласичних, некласичних та посткласичних парадигм, що використовуються в політології міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Політологічний дискурс науки про міжнародні відносини

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти політології міжнародних відносин як наукової дисципліни. Особливу увагу приділено формалізованій структурі предмета та методологічним основам дослідження міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації

Автор розглядає ключові проблеми геополітичної ідентичності України. Особливу увагу приділяється процесу її трансформації під впливом історичних і соціокультурних чинників, насамперед глобалізації та модернізації.

докладніше...
Номер сторінки: 81