Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Стовбун

Психологічні детермінанти формування основ ціннісної системи дітей старшого дошкільного віку

Піддано аналізу різні теоретико-методологічні підходи до формування ціннісної системи дошкільників, які презентовані у науково – методичній літературі. Обґрунтовується необхідність виховання початків альтруїзму в дітей старшого дошкільного віку.

докладніше...
Номер сторінки: 181