Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Мармазова

Трансформація функцій політики в умовах глобалізації

У статті автор досліджує особливості функцій політики за умов цивілізаційних змін. Зосереджено увагу на процесі глобалізації, що здійснює визначальний вплив на розвиток світової цивілізації та функціонування кожної країни окремо. Визначено, що глобалізація має безпосередній вплив на трансформацію функцій політики в умовах кардинальних змін цивілізаційної архітектури.

докладніше...
Номер сторінки: 81