Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Старинська

Проблеми операціоналізації понять у контексті дослідження міграції населення

Проаналізовано понятійні дефініції та класифікації міграційного простору задля подальшого практичного застосування напрацьованих логічних схем в українській науковій та законодавчій сферах. Акцентована увага на специфічних чинниках міграції та запропоновано власне бачення даної категорії.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Трудова міграція з України: системно-теоретичний вимір

У статті автор вперше пропонує розглянути явище трудової міграції крізь призму системного підходу. Обрана методологія подає міграцію як складну композицію, що складається з норм, моделей поведінки, взаємозв’язків, стереотипів та функціонує під впливом зовнішніх/внутрішніх чинників. Використання автором логіки Д. Істона та К. Дойча дозволяє виокремити фактори та умови, котрі впливаючи на міграцію, дійсно, сприятимуть управлінню міграційними стратегіями.

докладніше...
Номер сторінки: 139