Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Федорчак

Сучасні теоретико - методологічні підходи до визначення демократії

Автор розглядає теоретичні і методологічні підходи вчених до проблеми визначення демократії, вказує, що впродовж історії людство прагнуло до матеріального добробуту, такого устрою громадського життя, щоб бути вільним, відчувати справедливе ставлення до себе. Доводить, що цю тенденцію аксимально може реалізувати лише демократія – політичний механізм, гнучкий до змін в організації суспільства, найстійкіший у розвитку сучасності.

докладніше...
Номер сторінки: 17