Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Христина Турецька

Особливості сприймання музики юнаками з різними акцентуаціями характеру

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей сприймання музики та її впливу на психіку людини. Емпірично досліджено особливості сприйняття музики юнаками з різними акцентуа- ціями характеру. Встановлено особливості зв’язків окремих параметрів сприйняття музики, а саме — лад, ритм, темп та вербальні асоціації. Виявлено те, яким напрямам надають перевагу юнаки з різними акцентуаціями характеру.

докладніше...
Номер сторінки: 210

Вікові особливості самоставлення схильних до Інтернет - залежності осіб

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 282