Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юлія Лисенко

Сучасні тенденції перетворень у соціальній політиці демократичних держав: перспективи України

Аналізуються особливості процесу модернізації соціальної політики демократичних країн: умови і тенденції його проходження, позитивні і негативні наслідки. Закцентовано увагу на колі проблем, які необхідно вирішувати, а саме: подолання бідності, становлення демократичної і соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Проблеми становлення людини як суб'єкта соціальної політики в Україні

Аналізується концепція взаємозалежності розвитку громадянського суспільства і людини (особистості), адаптована до умов соціально - політичної практики політичного життя сучасної України.

докладніше...
Номер сторінки: 92