Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юлія Сурганова

Республіканська форма державного правління: сутність та особливості її різновидів крізь призму державного режиму

Стаття присвячена теоретичному осмисленню конституційно – правових характеристик президентської, парламентарної та змішаної форм республіканського правління. Дослідження переваг і недоліків, які властиві цим формам правління, відбувається на основі аналізу не лише конституційно закріпленого правового становища державних інститутів, а й реального механізму взаємодії вищих органів державної влади. Через аналіз поняття державного режиму виокремлюються можливі варіанти змін конституційно закріплених засад поділу влади за президентської – парламентарної та змішаної форм правління, що надає можливість зробити висновки стосовно політико"юридичної природи трьох різновидів республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Індексний аналіз інституту президентства за змішаної форми правління в Україні

Статтю присвячено дослідженню місця і ролі інституту президентства за змішаного різновиду республіканської форми правління, яка склалася в Україні з часів здобуття незалежностіі країною. Виокремлення особливостей, що притаманні посаді глави держави, здійснюється за допомогою індексного аналізу президентської влади. Такий спосіб чисельного вимірювання президентських компонентів форми правління передбачає виокремлення низки формальних показників, проаналізувавши які автор робить висновки стосовно обсягу компетенції даного інституту та реального порядок взаємодії вищих органів державної влади.

докладніше...
Номер сторінки: 72