Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юлія Якимюк

Концептуальні аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління корпоративного об’єднання ВНЗ

Узагальнено концептуальні аспекти формування інтегрованої комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито найважливіші складові для забезпечення її успішного функціонування, показано взаємозв’язок їх з ефективністю управління вишом та особливості функціонування в умовах укрупнення вищих навчальних закладів України.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 255

Інноваційні технології документаційного забезпечення якості управління ВНЗ

У статті систематизовано групи факторів ознак інноваційної комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вишом. Показано, що електронні комунікації є важливим технологічним фактором утримання його конкурентоспроможності, авторитету та результативності. Розкрито найважливіші напрямки удос коналення документаційного забезпечення управління вишом.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 243

Особливості формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом

Проведено дослідження особливостей формування комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Розкрито її основні напрями розвитку та показано взаємозв’язок з ефективністю управління вишом. Показані особливості функціонування документаційної системи ВНЗ. Визначені основні напрями подальшого її розвитку.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 106

Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ

На основі проведеного дослідження ефективності електронного документообігу у ряду ВНЗ України запропонована його модель для корпоративного об’єднання. Особлива увага звертається на наявність функціональних підсистем електронного документообігу, створення мережі центрів обліку документів, структури банків документів. Запропонована функціональна схема розсилки документів у структурні підрозділи об’єднання, сформулювало практичні рекомендації щодо поступового впровадження даної моделі.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 228