Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юрій Тимошенко

Зміст педагогічної парадигми фізичного виховання у загально освітній школі УРСР (1920–30-ті рр.)

Розглянуто процес становлення і формування фізичного виховання у загальноосвітніх та спеціальних школах, його історичні особливості і тенденції. Розглянуто організацію навчального процесу та зміст фізичного виховання, критерії оцінювання фізичного розвитку дітей. Показано соціальне тло, на якому конституюється система фізичного виховання у навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 65