Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юрій Шайгородський

Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін

Автор, піддавши аналізу найпопулярніші нині теоретичні моделі суспільного розвитку, доходить висновку, що жодна з них не може бути продуктивною для осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. На його думку, доцільним є напрацювання нової моделі, яка б урахувала особливості суспільних трансформацій як в Україні, так і в інших постсоціалістичних країнах, які реально проявилися в процесі економічного, політичного та іншого реформування.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Конструювання політичних міфів: українська практика

В статті розглядаються проблеми політичної міфотворчості на українських теренах, особливості створення та функціонування політичних міфів. Автор звертає увагу на раціональність сучасних політичних міфів та їх здатність виступати своєрідним захисним механізмом соціуму. докладніше...
Номер сторінки: 165

Політична міфологія у кризовому суспільстві

Автор розглядає соціально – психологічні та інші обставини створення нових міфів у кризових умовах, а також їх спрямованість та пов’язану з цим реструктуризацію системи політичних міфів. Наведено приклади з сучасного буття українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 61