Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2013

Мислити раціонально, діяти як переможці. Втілення ідей М. Міхновського в державотворення сучасної України

У статті акцентовано увагу на актуальності творчої спадщини Миколи Міхновського для нинішнього покоління українців, висловлена думка про необхідність адаптувати основи його націоналізму до теорії сучасної національної демократії. Обґрунтовано чинники, що впливали на формування світогляду М. Міхновського. Розвінчано міф про наявність фашистського начала у виразі «Україна для українців», проголошеного М. Міхновським з метою привернути увагу світової спільноти до України та української проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 10

Періодизація історії та теорії лівого руху в Україні

У статті здійснено періодизацію розвитку лівих політичних течій в Україні (анархістської, соціалістичної, соціал-демократичної, комуністичної) від їх зародження до сьогодення.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 14

Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського

Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності. Досліджено вплив ідеї федералізму в наукових та політичних концепціях вченого, еволюцію поглядів М. Грушевського на україно-російські взаємини. Наголошується, що чимало ідей і концепцій науковця і державного діяча співзвучні сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі державотворення. Виокремлено слабкі і суперечливі сторони історіографічної спадщини М. Грушевського, які не витримали випробування часом і викликають застереження в сучасних геополітичних реаліях.

докладніше...
Номер сторінки: 21

Співвідношення політики і прав людини

У статті аналізуються співвідношення політики і прав людини; участь людини в політичному житті країни; роль держави в додержанні прав та свобод людини та пошук шляхів вирішення проблем захисту прав людини у сучасних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Передумови авторитарної еволюції інституту президентства на пострадянському просторі

У статті виявлено чинники, що в комплексі обумовлюють потенційну авторитарну еволюцію інституту президентства в Україні та інших пострадянських державах, окреслено можливості для запобігання цьому процесу, дано відповідні рекомендації.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Концептуалізація ідеї державності як основа діяльності політичних еліт

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасного політичного розвитку — ролі еліт у визначенні та концептуалізації ідеї української державності. Визначено контури історичної генези концепцій та моделей дежавотворення минулого століття (соціалістичні, ліберальні, консервативні та ін.). Проаналізовано особливості сучасних метаморфоз політичних еліт в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 36

Методологічні підходи зарубіжних дослідників до вивчення державно-церковних відносин в Україні

У пропонованій статті аналізуються основні методологічні підходи зарубіжних авторів щодо вивчення проблеми державно-церковних взаємин в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Вето-гравці як центри прийняття владних рішень в Україні: особливості 2007–2012 рр.

У статті розглянуто поняття «центри владних рішень» та «вето-гравц»і. Проаналізовано взаємовідносини між вето-гравцями у період 2007–2010 рр. та 2010–2012 рр., зроблено висновок, що серйозними вето-гравцями у першому періоді були Президент та Прем’єр, і другому періоді: парламент та уряд втрачають статус вето-гравці, натомість, його утримує Президент та здобувають представники опозиційних парламентських фракцій.

докладніше...
Номер сторінки: 44

Ідеологічні метаморфози нового парламенту

Статтю присвячено питанням ідеологічної розбудови на прикладі парламентських партій України. Проаналізовано передвиборчі програми чинних парламентських партій з метою визначення їхні ідеологічних перспектив.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Роль етнотуризму у формуванні політичної культури українського суспільства

Розглядається взаємозв’язок між етносом та політичною культурою. Аналізується роль етнічного туризму як способу комунікації у суспільстві. Визначається його значення у процесі формування політичної культури та толерантності українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Участь громадян України у роботі виборчих комісій під час виборів до Верховної Ради України

Проаналізовано особливості процесу створення та діяльності окружних і дільничних виборчих комісій упродовж усіх парламентських електоральних циклів (1994, 1998, 2002, 2006, 2007 та 2012 рр.). Акцентовано увагу на законодавчій базі, що регулює електоральну участь громадян на цьому етапі виборів до Верховної Ради України.

докладніше...
Номер сторінки: 60

Соціально-психологічні відмінності молоді з різним рівнем досвіду участі в масових політичних заходах

У статті проаналізовано та узагальнено соціально-психологічні особливості молоді з різним досвідом участі в масових політичних заходах. Зроблено акцент на емоційному компоненті участі, завдяки якому особистість учасника має змогу полегшити навантаження на психіку.

докладніше...
Номер сторінки: 65

Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування

Визначено основні форми та механізми забезпечення політичної участі громадян на рівні місцевого самоврядування Республіки Польща. Досліджено специфіку залучення громадян до управління справами держави та суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 70

Регіоналізм та політична стабільність в Україні

У статті аналізуються різні концепції регіоналізму та вплив регіоналізму на політичну стабільність в Україні. Також наводяться та обговорюються регіональні поділи в Україні, які мають відображення в політиці.

докладніше...
Номер сторінки: 76

Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій

У статті визначаються основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції; на основі опитування експертів і практикуючих журналістів виявляються і систематизуються основні позитивні та негативні наслідки конвергенції та дигіталізації у медіакомунікаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Інтернет і криза газет: реалії та прогнози

У статті аналізуються найбільш істотні зміни, що відбуваються в сучасному інформаційному просторі під впливом Інтернету в умовах глобалізації, та прогнози щодо подальшого розвитку медіасфери

докладніше...
Номер сторінки: 86

Реляція «фемінність-маскулінність» у реаліті-шоу «ХОЛОСТЯК»

У статті розглядається функціонування реляції «фемінність-маскулінність» на прикладі української версії американського реаліті-шоу «Холостяк». Автор приділяє увагу психологічній складовій, що лежить в основі телепроекту.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Преса кіровоградської області (1874–1921 рр.): Типологічний аналіз

У статті розглядаються історичні передумови формування преси Кіровоградщини. Досліджуються соціокультурні та масовокомунікаційні фактори, що вплинули на типологічну диференціацію преси. 

докладніше...
Номер сторінки: 95

Роль політичної реклами у виборчих кампаніях

У статті аналізується політична реклама та її роль у виборчих кампаніях. Визначено, що політична реклама посідає важливе місце у структурі виборчої кампанії кандидата або партії, сприяє раціональному вибору громадян. Це пояснюється такими особливостями реклами, як спрямованість на визначену аудиторію, широта охоплення, цільове призначення.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Історія створення та функціонування громадських організацій України у видавничій сфері

У статті висвітлено історію становлення, роль і місце громадських організацій у видавничій сфері України в умовах переходу від директивного до ринкового господарювання, проаналізовано головні напрямки їх діяльності, показано основні важелі впливу на вирішення проблем галузі.

докладніше...
Автори: Віктор Шпак
Номер сторінки: 105

Видавнича продукція як засіб політичної боротьби (на прикладі парламентських виборів в україні 2012 року)

У статті розглянуто питання використання видавничої продукції у політичній рекламі на прикладі парламентських перегонів в Україні 2012 року, особливості впливу різних видів друкованої та іншої рекламної продукції на електоральну поведінку виборців, функції видавничої продукції під час ведення рекламних кампаній.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 110

Спільні тенденції у видавництві українських та світових езинів політично-марґінальної тематики

У статті описано та проаналізовано виникнення, розвиток, тематику та способи поширення мережевих електронних журналів політичного спрямування в Україні та світі на прикладі таких видань, як «Бійцівський клуб», «Cult of the dead cow» та інших.

докладніше...
Номер сторінки: 119

«Противсіхи» і «фофудія» як питомо українські медіавіруси

У статті розглянуто питомо українські медіавіруси «противсіхи» і «фофудія». Увагу зосереджено на специфіці їх постання, особливостях, властивих їх мемам, порушеній згаданими медіавірусами проблематиці та їх місці в українському медіапросторі.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Оціночні дослідження у паблік рилейшнз

У статті подано огляд практичного використання оціночних досліджень в українській та зарубіжній практиці ПР, проаналізовано основні підходи до здійснення ПР-оцінки.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Психологічні передумови вивчення відповідальності особистості з точки зору цілісно-функціонального підходу

Стаття окреслює проблему відповідальності особистості з огляду на цілісно-функціональний підхід. Описана взаємозалежність між ціннісними та функціональними положеннями. Розкрита сутність структурних компонентів відповідальності особистості, її властивостей, механізмів.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Діагностика просоціальної поведінки у вітчизняній та зарубіжній психології

У статті представлено аналіз методів, що застосовуються для діагностики просоціальної поведінки або просоціальної спрямованості особистості. Розглянуто вітчизняні та англомовні методики, які діагностують такі сторони про соціальності, як мотиваційна, афективна, смислова та поведінкова.

докладніше...
Номер сторінки: 141

Психологічна ресурсність як чинник особистісного саморозвитку студентів-психологів

У статті теоретично проаналізовано психологічні ресурси як головний фактор саморозвитку особистості. Наведено результати емпіричного дослідження зумовленості особистісного саморозвитку студентів-психологов їхньою психологічною ресурсністю. З’ясовано, що психологічна ресурсність дає змогу здійснювати «саморозвиток з тенденцією збільшення позитивних якостей».

докладніше...
Автори: Олена Штепа
Номер сторінки: 144

Проблемы интегративной теории и пути развития современной гуманистической психотерапии

В статье очерчиваются вопросы создания интегративной теории психотерапии гуманистического направления. Поднимаются проблемы распространения в психологической науке гедонистических, антиинтеллектуальных, иррационалистических и мистических теорий; очищения гуманистической психотерапии от паранаучной мифологии и мистики, согласования ее гносеологических и аксеологических основ.

докладніше...
Номер сторінки: 149

Вибір кольору як засіб психодіагностики та психокорекції емоційного стану особистості

У статті досліджуються особливості практичного застосування проективного підходу в професійній діяльності практичного психолога. Наведено результати емпіричного дослідження емоційного стану особистості в екстремальних професійних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 154

Ґендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід статевої соціалізації особистості

У статті представлена авторська модель ґендерно-освітніх технологій як психолого-педагогічного супроводу статевої соціалізації особистості у період її дорослішання, спрямована на партнерство статей та їхній особистісний розвиток. Виявлені психологічні умови та прийоми розвитку ґендерних компетенцій вчителів, студентів та учнів як необхідної складової формування гендерної культури та егалітарної свідомості та самосвідомості молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 158

Формування здоров’язбережувальних компетенцій у молодших школярів: ґендерний підхід

У статті висвітлено теоретико-методологічні аспекти культури здоров’я молодших школярів у контексті ґендерної парадигми. Проаналізовано зміст та напрями ґендерної соціалізації у молодшому шкільному віці. Обґрунтовано важливість врахування ґендерного підходу у формуванні здоров’язбережувальних компетенцій учнів та учениць початкової школи.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Зниження деструктивного впливу фрустрації на особистісний розвиток підлітків-акцентуантів

У статті розкрито проблему деструктивних та конструктивних ефектів фрустрації. Проаналізовано особливості зазначеного психічного стану в підлітків з різними типами акцентуацій характеру. Презентовано комплекс методичних рекомендацій практичним психологам та соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів щодо підвищення фрустраційної толерантності підлітків, нівелювання неадаптивних проявів фрустрації та попередження декомпенсації акцентуацій.

докладніше...
Номер сторінки: 168

Психологічна стійкість юнацтва у критичній ситуації

Стаття присвячена актуальній темі стійкості особистості у критичних ситуаціях. У ній наводиться загальна характеристика стійкості особистості та критичних ситуацій. Надано результати розробки авторської методики, встановлені її надійність та валідність. Наводяться результати її апробації.

докладніше...
Номер сторінки: 173

Динаміка вираженості особистісних чинників поведінки у конфліктних ситуаціях у молодшому шкільному віці

У статті викладені результати практичного вивчення проблеми вікових особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Визначені головні складові психологічної характеристики поведінки школярів у конфліктах.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Рольовий підхід у психокорекції емоційної сфери молодших школярів

В умовах психологічного експерименту вивчено емоційну сферу дітей молодшого шкільного віку. Показано, що образи, герої, метафори казки створюють позитивний інформаційній резонанс в емоційній сфері дітей. Розумовий розвиток дітей молодшого шкільного віку характеризується сформованим образним мисленням, що дозволяє дитині з допомогою рольової гри створювати моделі тієї дійсності, з якою вона має справу. Успішне програвання учнем певної ролі казки забезпечується адекватним підходом практичного психолога до особистості молодшого школяра, що забезпечує останньому психічний комфорт, сприяє зняттю психічних бар’єрів, тривоги, страху і невпевненості.

докладніше...
Номер сторінки: 182

Розвиток когнітивної складової моральної свідомості у молодшому шкільному віці

У статті розкрито особливості становлення моральної свідомості у молодшому шкільному віці. Досліджено когнітивні можливості учнів початкових класів до засвоєння моральних понять на різних вікових етапах (1,4 класи). Обґрунтовується значення морального виховання у становленні особистості дитини цього віку.

докладніше...
Автори: Юлія Тимош
Номер сторінки: 186

Профілактика делінквентної поведінки неповнолітніх як перспективний напрям наукових досліджень

У статті розглянута проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх. Висвітлені результати аналізу дисертаційних досліджень за фахом «соціальна педагогіка». Обґрунтована доцільність проведення наукових досліджень у напрямі підготовка соціального педагога до професійної діяльності з профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх.

докладніше...
Номер сторінки: 190

Віктимогенність шкільного середовища як чинник соціальної дезадаптації особистості

У статті розглядаються механізми віктимогенного впливу шкільного середовища на процес соціалізації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Тривожність як емоційна реакція на ситуацію випробування у дітей з мовленнєвими порушеннями

У цій статті аналізуються різні теоретичні підходи до вивчення проблеми взаємозв’язку мовленнєвих порушень, тривожності та самооцінки в школярів підліткового віку. Даються коментар та інтерпретація результатів проведеного емпіричного дослідження із школярами, що мають мовленнєві порушення.

докладніше...
Номер сторінки: 198

Мультидисциплінарний підхід до психологічного супроводу дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги

У статті розкриваються теоретико-методологічні підходи до вивчення процесу психологічного супроводу дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги (ГРДУ). Дається теоретичний аналіз ступеня розробленості проблеми у психолого-педагогічній літературі. Окрема увага приділяється аналізу мультидисциплінарного підходу до корекції гіперактивного розладу з дефіцитом уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 202

Проблема креативності особистостіта механізми її прояву

У статті описано креативність як властивість особистості. Розкрито механізми прояву креативності. Виокремлено функції креативності особистості: адаптивна, функції розвитку особистості і самовираження індивіда. Окреслено особистісні кореляти креативності людини: активна життєва позиція, оптимізм, розвиток естетичних почуттів, прагнення до процесу творчості, відкриттів, до духовного зростання, до самопізнання, самовираження, працьовитість, толерантність, критичність, далекоглядність, почуття гумору, гнучкість та ін.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Батьківська модель родини в аспекті її впливу на формування уявлень про майбутнє сімейне життя

У статті висвітлено питання впливу родинного середовища на уявлення дітей про сімейне життя. Охарактеризована структура сімейних уявлень та їхнє значення у побудові майбутньої родини.

докладніше...
Номер сторінки: 212

Екологічна свідомість та самосвідомість як предмет наукового дослідження

Здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення свідомості особистості, зокрема її екологічної свідомості та самосвідомості. Окреслено дефініцію «екологічна самосвідомість», перспективи подальшого дослідження феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 217

Особливості взаємозв’язку та взаємовпливу особистісної саморегуляції студентів та їхнього ставлення до себе

У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей особистісної саморегуляції студентів з різною структурою ставлення до себе. Описані зміни, які відбуваються у проявах процесів саморегуляції довільної активності й захисних механізмів у студентів з подібною структурою ставлення до себе на різних етапах підготовки. Проаналізовано зміни, які при цьому відбуваються у самій структурі ставлення до себе, що свідчить про динамічний характер взаємозв’язку досліджуваних феноменів.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Градації вираження емоційної стабільності у студентів творчих спеціальностей

Запропонований емпіричний матеріал презентує результати вивчення емоційної стабільності студентів творчих спеціальностей. Виявлено градації вираження емоційної стабільності містять відмінності в індивідуально-психологічних показниках досліджуваних, порівняльний аналіз яких конкретизує структуру емоційної стабільності/нестабільності творчої особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Проблема професійного вигорання в соціально-педагогічній роботі

У статті виявлено характерні особливості соціально-педагогічної діяльності як чинника професійного здоров‘я соціального педагога. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем професійного вигорання фахівця. Визначено шляхи попередження виникнення професійного вигорання соціальних педагогів.

докладніше...
Номер сторінки: 234

Особливості розвитку та прояву синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів

В статті проаналізовано синдром «емоційного вигорання», розглянуто симптоми та фактори, які призводять до його виникнення. Досліджено особливості розвитку та прояву емоційного вигорання у студентів-психологів.

докладніше...
Автори: Алла Мудрик
Номер сторінки: 238

Особенности личностной регуляции совладающего поведения студентов

В статье обосновывается необходимость формирования конструктивных форм совладающего поведения личности в период обучения в ВУЗ; представлен теоретический анализ проблемы совладающего поведения, обозначены представления о личностной регуляции и ее уровнях; выделены компоненты личностной регуляторики опосредующие функционирование копинг-стратегий; приводятся данные эмпирического исследования взаимосвязи копинг-стратегий и ряда показателей личностной регуляторики; показаны изменения межфункциональных связей в системе психологической защиты личности студента в процессе обучения в ВУЗе.

докладніше...
Номер сторінки: 242

Психологічне здоров’я як умова зародження і функціонування продуктивно-творчих цілей розумової діяльності та пов’язаних з ними інтелектуальних почуттів

Представлено дані аналізу теоретичних аспектів проблеми психологічного здоров’я, що стосуються його впливу на формування, розвиток і функціонування продуктивно-творчих цілей розумової діяльності та зародження в її «надрах» інтелектуальних почуттів. Показано, що до творчої трансформації цілі діяльності та формування на цій основі складної гами інтелектуальних почуттів спроможна лише людина, котра сповідує ідеали психогігієни, що є основою формування повноцінного психологічного здоров’я. Психологічне здоров’я як образ цілі, можливо, є не тільки умовою, а й результатом виникнення й функціонування інтелектуальних почуттів.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Тенденції та перспективи дослідження здорової особистості

Стаття присвячена дослідженню психологічного аспекту проблеми здорової особистості у сучасному суспільстві. Розглядається не лише сутність феномену здоров’я, а й психологічний зміст понять «психічне здоров’я», «психологічне здров’я». Проведений аналіз основних теденцій досліження поняття здоров’я у психології демонструє розуміння здорової особистості як всебічно розвинутої особистості, здатної до продуктивної соціальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 252

Корекція розладів харчової поведінки за екстернальним типом

У статті описано спосіб корекції екстернальної харчової поведінки. Представлені особливості психотерапевтичних етапів роботи з клієнтом з розладами харчової поведінки за екстернальним типом.

докладніше...
Номер сторінки: 256

Роль установок і очікувань у збереженні та підтримці психологічного здоров’я

Стаття присвячена розгляду проблеми збереження та підтримки психічного здоров’я. Акцентується увага на прояви установок та очікувань, а також їхній безпосередній вплив на психічний стан людини.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров’я студентів

В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров’я майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 267

Успех и успешность как дискриптор здоровой молодой личности

Статья посвящена проблемам «успеха» и «успешности». Адекватные критерии успешности — самореализация, самоэффективность и ответственность. Сложное интегральное свойство личности, обеспечивающее ее здоровье — ответственность — детерминанта переживания успешности.

докладніше...
Номер сторінки: 271

Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді, в тому числі сучасного студентства

У статті в межах медико-соціального підходу висвітлені актуальні питання визначення та оцінки основних показників репродуктивного здоровяважливого чинника здоровя молоді, в тому числі сучасного студентства, як цінності, повязаної з формуванням духовності та моральної вихованості людини, здорового способу та стилю життя, його якості, фізичної культури, майбутніх батьків, спеціалістів, потенціалу нації. У дослідженні наведені та проаналізовані основні обласні та республіканські показники медичної статистики діяльності лікувально-профілактичних закладів, які надають перинатальні послуги жінкам фертильного віку, представлені результати опитування та анкетування серед студентів університету, що дало змогу сформувати їх орієнтацію щодо шлюбу, сімї, розлучення, народження дитини, штучного переривання вагітності, фобій щодо репродуктивного здоровя як студентів так і студенток. Зроблені висновки сформовані.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів

У статті висвітлюється питання професійної підготовки майбутніх педагогів з питань збереження і зміцнення здоровя школярів. Проводиться аналіз рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до формування валеологічних знань і вмінь.

докладніше...
Номер сторінки: 282

Методичні засади соціально-психологічного дослідження ставлення до здоров’я осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності

У статті представлено програму соціально-психологічного дослідження ставлення до здоров’я осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності. Показано, що дослідження цієї проблеми передбачає вивчення уявлень про здоров’я, самооцінки здоров’я і рівня задоволеності ним, суб’єктивного благополуччя та рівня розвитку ставлення до здоров’я (за особливостями прояву та узгодженості його компонентів) у осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності.

докладніше...
Номер сторінки: 286

Крос-культурні особливості толерантності української та канадської молоді

Статтю присвячено емпіричному дослідженню крос-культурних особливостей толерантності у групах української та канадської молоді. Виявлено міжкультурні відмінності у показниках толерантності та типів етнічної ідентичності, а також проаналізовано кореляційні взаємозв’язки у діагностованих параметрах.

докладніше...
Номер сторінки: 296

Спортивний перфекціонізм: теоретичні конструкти вивчення проблеми

Презентований матеріал містить теоретико-емпіричне обґрунтування та окреслення категоріального апарату феномену перфекціонізму в спортивній діяльності. Конкретизація змісту спортивного перфекціонізму окреслює шляхи успішної професійної соціалізації спортсменів.

докладніше...
Номер сторінки: 302

Анализ выбора арт-материалов гандикапными клиентами в процессе психокоррекции на начальном этапе психологической помощи

В статье автор раскрывает особенности работы с гандикапными клиентами в рамках арт-терапевтического процесса. Автор проводит экспериментальный анализ выбора арт-материалов, которым дает предпочтения клиент в рамках психокоррекционной работы.

докладніше...
Номер сторінки: 306

Досвід застосування психотренінгових методів у практиці психологічної допомоги безробітній молоді

Обґрунтувано можливість застосування психотренінгових методів у практиці психологічної допомоги безробітним як ефективного інструменту подолання неконструктивних способів переживання професійних криз.

докладніше...
Автори: Олег Рудюк
Номер сторінки: 312

Сучасні психологічні дослідження особистісних якостей службовців органів внутрішніх справ: теорія питання

Надано теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми вивчення різних особистісних якостей службовців органів внутрішніх справ. Проаналізовано основні підходи щодо вивчення особистості правоохоронців. Визначено психологічні особливості, закономірності і прояви особистості офіцерів ОВС.

докладніше...
Номер сторінки: 317

Процессуальный компонент взаимодействия родителей и педагогов с детьми

Предпринята попытка выявить особенности процессуального компонента взаимодействия родителей и педагогов с ребенком-дошкольником. В теоретическом плане проблема изучения процессуального компонента взаимодействия значимых взрослых с детьми проработана недостаточно, отсутствует единый подход к пониманию содержательных характеристик процессуального компонента взаимодействия. На материале эмпирического исследования показаны особенности взаимодействия значимых взрослых с ребенком в реальной ситуации. Констатируется необходимость поиска путей развития профессиональной компетентности педагогов и повышения психолого-педагогической грамотности родителей.

докладніше...
Номер сторінки: 325

Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя

Розкрито особливості психолого-педагогічного тренінгу, його роль у гармонізації особистості майбутнього вчителя, попередженні виникнення професійного стресу, профілактиці «емоційного вигорання». Описано досвід проведення тренінгової практики з майбутніми вчителями. Охарактеризовано змістове наповнення психолого-педагогічного тренінгу, форми і методи його проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 330

Система психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Розкрито поняття психолого-педагогічного супроводу, його складові; подано систему психолого-педагогічного супроводу, яка спрямована на оптимізацію самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки; розглянуто програму розвитку властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів; проаналізовано результати впровадження інформаційно-аналітичного блоку програми.

докладніше...
Номер сторінки: 336

Дослідження відповідальністі як чинника професійного самовдосконалення майбутніх педагогів

Стаття присвячена актуальній темі сьогодення — проблемі розвитку відповідальності майбутніх фахівців. Здійснено аналіз психологічних особливостей розвитку відповідальності в юнацькому віці. Наведені результати емпіричного дослідження рівню сформованості відповідальності майбутніх педагогів як чинника їх професійного самовдосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 341

Моделювання особистого досвіду клієнта психологічної консультації як умова системної підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності

Презентовано модель психологічної ситуації клієнта психологічної консультації, що розроблена автором. Реалізація цієї моделі служить підставою для системного використання прийомів осмислення особистого досвіду клієнта.

докладніше...
Номер сторінки: 345

Особливості психологічної освіти студентів-словесників як умова формування їхнього професійного становлення

У статті йдеться про усвідомлення студентами-філологами власної професійної підготовки. Окреслюється проблема удосконалення фахової освіти через спецкурси, тренінги, що формують додаткові уміння, необхідні для розуміння художнього (поетичного) тексту.

докладніше...
Номер сторінки: 350

Аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми

У статті подано аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми. Наведено дані результатів констатувального дослідження, визначені показники психологічної готовності.

докладніше...
Номер сторінки: 355

Психологічні особливості життєвих цінностей старшокласників сільських та міських шкіл

В статті розглядаються питання, пов’язані з життєвими цінностями старшокласників сільських та міських шкіл. Проаналізовано поняття «цінність» у психологічній науці. Розкрито зміст і структуру цінностей та ціннісних орієнтацій. Виявлено основні види життєвих цінностей та ціннісних орієнтацій старшокласників. Емпірично досліджено специфіку та відмінності життєвих цінностей старшокласників сільських та міських шкіл.

докладніше...
Номер сторінки: 363

Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів

Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією. Обґрунтовується думка про спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення в обраній сфері діяльності як необхідний чинник активного становлення зазначених здібностей. Розглядаються результати емпіричного дослідження мотивації професійного вибору студентства, уявлень про психологічні якості успішного педагога, а також роль окремих базових орієнтацій (моральних, правових, національних, релігійних) у його життєдіяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 371

Рефлексія індивідуально-стильових особливостей як детермінанта ефективності навчальної діяльності студентів

Обґрунтовано детермінацію ефективності навчальної діяльності студентів рефлексією індивідуального стилю, наведено результати експериментального дослідження індивідуально-стильових особливостей та факторів навчальної успішності як критеріїв ефективності навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 377

Аналіз результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків

У статті представлено аналіз результатів розробленої системи експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків за визначеними критеріями та показниками рівнів сформованості готовності до означеного аспекту.

докладніше...
Номер сторінки: 383

Методичні умови формування хронологічних уявлень учнів 5–7 класів у процесі навчання історії

Стаття присвячена аналізу методичних умов формування хронологічних уявлень учнів 5–7 класів на уроках історії, спрямованих на оволодіння учнями хронологічних компетентностей.

докладніше...
Номер сторінки: 389

Визначення рівня готовності майбутніх інженерів- педагогів до проходження виробничої практики

У статті аналізовано поняття «критерій» і «показник», визначено та обґрунтовано критерії та показники рівня сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю в процесі проходження виробничої практики.

докладніше...
Номер сторінки: 398

Забезпечення професійного зростання студентів в умовах інформаційного суспільства

У статті визначено та обґрунтовано педагогічні умови забезпечення професійного зростання студентів під час навчання у ВНЗ у сучасних умовах інформаційного суспільства. Такими умовами є активізація розумової діяльності студентів, інтенсифікація формування у них практичних умінь.

докладніше...
Номер сторінки: 402

Дозвілля як чинник формування культурного простору в дитячих будинках сімейного типу

У статті розглядається проблема формування культурного простору в дитячих будинках сімейного типу засобами дозвілля та особливості функціонування цих соціальних інститутів як альтернативних форм сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

докладніше...
Номер сторінки: 406

Педагогіка іноземних мов педагогічна підтримка іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ

У статті на підставі аналізу наукових праць розкрито сутність феномену педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання в українському вищому навчальному закладі, її принципи та етапи реалізації; висвітлено форми й методи педагогічної підтримки іноземних студентів; розкрито роль куратора (тьютора) в організації педагогічної підтримки іноземних студентів.

докладніше...
Автори: Сін Чжефу
Номер сторінки: 410

Психолого-педагогічні чинники індивідуального творчого розвитку майбутніх викладачів іноземної мови дошкільної ланки освіти

В статті розглянуто умови та чинники, що мають сприяти розвитку творчої індивідуальності майбутнього вчителя іноземної мови в дошкільних навчальних закладах. Обгрунтовано необхідність залучення образного та емоційного компонентів мнемічних здібностей до процесу розвитку іншомовних здібностей.

докладніше...
Номер сторінки: 421

Гуманізація освіти як обов’язковий чинник становлення професійної ідентичності фахівця

Стаття присвячена проблематиці професійного становлення майбутніх фахівців у ході професійного навчання. Проведено аналіз підходів до вивчення феномену професійної ідентичності як фактора успішності розвитку фахівців. Описані функції, структурні компоненти, етапи розвитку, а також основні чинники, що впливають на становлення професійної ідентичності. Зазначено, що гуманізація освіти вимагає створення умов для розвитку професійної ідентичності майбутнього фахівця.

докладніше...
Номер сторінки: 426

Проблеми якості економічної освіти в Україні та шляхи їх подолання

У статті розглянуто сучасні проблеми підвищення якості вітчизняної економічної освіти в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які сприятимуть подальшому вдосконаленню системи економічної освіти, а також розроблено пропозиції щодо підвищення її якості.

докладніше...
Номер сторінки: 431

Підготовка вчителів для роботи в системі інклюзивної освіти в країнах ЄС

У статті розглядаються проблеми підготовки вчителів для роботи в спеціалізованих школах у країнах Європейського Союзу. З’ясовано типи закладів, що здійснюють підготовку вчителів, що працюють у школах для дітей та учнів з спеціальними виховними і освітніми потребами, визначено категорії шкіл для дітей зі особливими освітніми потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 436

Історичне підґрунтя українського державотворення

У статті наводиться аналіз ґрунтовних наукових розробок на ниві українства та обґрунтовується необхідність вироблення стратегії українського державотворення та цивілізаційного вибору на базі національного соціокультурного капіталу, що накопичувався українською історією, і європейських цінностей. 

докладніше...
Номер сторінки: 441