Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2014

ДОІСТОРИЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Українська цивілізація у Карпатському регіоні. Згодом виникають поселення ашельської епохи на території Київської, Чернігівської, Донецької, Запорізької, Кримської областей.

За доісторичними джерелами, ашельська культура нараховує десятки тисяч років своєї історії. Про це свідчить системний аналіз даних археології, історії, теології, міфології, мовознавства, мистецтвознавства, прикладних соціальних комунікацій та інших соціальних наук. 

докладніше...
Номер сторінки: 6

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОТОДИЗАЙНУ СИМВОЛІВ КНЯЗІВ КИЙОВИЧІВ (ДО НОВИХ ВЕРСІЙ ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ)

Подаються нові версії гіпотези походження назви столиці України від виду найдавнішої персональної зброї, посоха, знака влади — «кия», об’єднання в одну з трьох літописних версій виникнення назви міста від імені першокнязя. Гіпотетично розглядаються можливості того, що засновник града майстерно фехтував на киях, шкутильгав змолоду після бойової травми, або привів праслов’ян до Дніпра–Славутича у поважному віці, користуючись києм, як посохом. Застосовуючи методи нової галузі науки на стику історії та дизайну, як запропонований «ретроспективний дизайн», розроблені можливі текстові, описові моделі родового символу Кийовичів. Підкреслюється, що наступні відомі знаки влади — жезл, скіпетр, бунчук, булава і т.д. — походять від першого бойового знаряддя первісних людей та їх вождів — кия.

докладніше...
Номер сторінки: 14

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КАЗАХСТАНУ

Розглянуто та проаналізовано фінансовий аспект розвитку Казахстану в умовах глобалізації. Глобалізація посприяла тому, що сьогодні Казахстан — не просто країна на роздоріжжі Азії та Європи, а осередок фінансової стабільності, якій довіряють. Багато іноземних компаній активно вкладають кошти в нафтогазовий сектор Казахстану, тому країну можна вважати достатньо інтегрованою в глобальні процеси. Завдяки продажу нафти забезпечується політична стабільність Казахстану. Проте, з іншого боку, економіка країни залежить винятково від цін на нафту. 

докладніше...
Номер сторінки: 22

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА

У статті аналізується азербайджанський досвід здійснення міжнародної політики новітньої доби та можливість його використання в Україні. Визначаються ключові результати, яких досяг Азербайджан у зовнішньополітичній царині у пострадянський період. Показано, що Баку максимально використав можливості таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, РЄ, ЄС, ОІК для того, щоб заручитися їх підтримкою для мирного розв’язання Нагірно-Карабаського конфлікту. Висвітлено також діяльність керівництва держави по вирішенню проблем біженців та вимушених переселенців. Автор зупиняється також на здійсненні Азербайджаном енергетичної дипломатії, як потужної складової підйому економічного потенціалу країни, та пропонує використати цей досвід для розвитку аграрного сектора України.

докладніше...
Номер сторінки: 30

«НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» ХІЛАРІ КЛІНТОН У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

Розглянуто основні постулати стратегії США в Центральній Азії після виводу військ з Афганістану. Розкривається сутність економічних проектів, що є елементами великого плану дій адміністрації Вашингтону в регіоні, проведено аналіз найбільш проблемних аспектів стратегії Хіларі Клінтон, вивчено геополітичну складову цього плану дій. Стаття також коротко окреслює важливість інтересів великих гравців політичного світу в рамках регіону Центральної Азії та запропонованої програми «Великого Шовкового шляху» безпосередньо, пояснює важливість їхнього залучення до процесу втілення ідеї Х.Клінтон. Аналіз стратегії «Нового шовкового шляху» дозволяє зробити висновок, що тільки об’єднання зусиль усіх учасників процесу й синтез їхніх регіональних інтересів може сприяти відновленню статус-кво в Афганістані й Центральній Азії й розвитку регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 36

МИРНІ ЗІБРАННЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Подано теоретичне узагальнення та аналіз мирних зібрання як форми позаелекторальної політичної участі і специфіки їх проведення в Україні. Окреслено основні проблеми підвищення їх ефективності.

докладніше...
Автори: Розік Назар
Номер сторінки: 42

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ ГОЛОВНА ЗБРОЯ В ІДЕОЛОГІЧНІЙ БОРОТЬБІ З РОСІЙСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ АГРЕСІЄЮ

Тлумачення слова «правда» органічно вбирає в себе категорію істини та етичну категорію справедливості. Однак і в умовах нинішньої військової агресії неототалітарної Росії проти України нав’язується постмодерна парадигма, де сама спроба розрізнення добра й зла трактується, як щось «примітивне». В сенсі власне етики та моралі культура постмодернізму відмовляється від унормування рамок будь-яких типів поведінки, базується на дискурсивному плюралізмі, що призводить до відкидання ціннісного пріоритету про істинне і хибне, прийнятне і неприйнятне, до ігнорування «моральних центрів» не тільки в нормативному, а й у ціннісному значенні. 

докладніше...
Номер сторінки: 48

МОВНО-ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Розглянуто комунікативний аспект мовно-освітньої політики у сучасній Україні, суб’єкти та об’єкти політичного процесу. Автор акцентує увагу на важливості розв’язання мовно-освітньої проблеми шляхом налагодження комунікацій між центром і регіонами, полярними політичними силами, їх лідерами з допомогою дискурсу і консенсусу.

докладніше...
Номер сторінки: 66

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті йдеться про розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Розглянуто етапи глобалізації, проаналізовано фактори становлення глобального суспільства. В умовах процесу формування інформаційного суспільства і глобалізації, що розгортається, інформація та знання стають першочерговими засобами здійснення комунікацій у соціальному середовищі. Важливою складовою глобалізації є використання інформаційних технологій, особливо Інтернету. Глобалізація стала найважливішою тенденцією сучасного світу, а її основою є інтеграція інформаційних систем в єдину світову систему. Інформаційна глобалізація необхідна для формування єдиного світового ринку, який потрібно регулювати економічними, політичними й маніпулятивними методами.

докладніше...
Автори: Білан Надія
Номер сторінки: 71

ІНТЕРНЕТ ТА ХУДОЖНІЙ ПРОЦЕС: ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку та взаємовпливу масової культури та сучасного масового мистецтва. Доведено, що взаємозв’язок масової культури та сучасного мистецтва у контексті сучасної комунікації виявляє принципи модернізації суспільства в контексті глобальних процесів світового співтовариства за допомогою тріади «особисте — суспільне — загальнолюдське» й сприяє формуванню плюралістичних поглядів, толерантності й взаєморозуміння між людьми. Здійснено аналіз взаємин суспільства, митця й мистецтва у системі сучасних масових комунікацій, зокрема в мережі Інтернет.

докладніше...
Номер сторінки: 76

SPECTACLES OF MEMORY — LANGUAGE OF THEATRE — AS AN INSTRUMENT OF COMMUNICATION IN THE DISCUSSION ABOUT POLISH LATEST HISTORY

The purpose of this paper is to show the issue of contemporary Polish theatre as an instrument of communication in the debate about history. Contemporary Polish theatre seems to be an important voice in the discussion on Polish collective memory and identity. Referring to the concepts of collective identity, memory and history, author author tries to present how important has the language of theatre become in depicting voices of different social groups in nowadays Polish discourse. Presented paper is an attempt to comment on «historical direction» in Polish theatre and posing a question concerning its role in challenging national traumas.

докладніше...
Номер сторінки: 83

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ ТА В’ЄТНАМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуто історію розвитку взаємовідносин між Україною та Соціалістичною Республікою В’єтнам. Показано, що наявність значної договірно-правової бази та великий обсяг взаємної торгівлі дозволяють оптимістично оцінювати майбутнє українсько-в,єтнамських відносин. Відмічається продовження системної трансформації суспільно-економічної системи В’єтнаму в умовах переходу до ринкових відносин. Підкреслено, що становлення зон високих технологій, технопарків та інших інноваційних структур для В’єтнаму має дуже велике значення в подальшому розвитку секторів народного господарства країни. Розвиток високих технологій призводить до досягнення низки соціально-економічних ефектів. Проведено аналіз концепції науково-технологічного розвитку та державних програм В’єтнаму в цій галузі до 2016 р.

докладніше...
Номер сторінки: 88

ТЕОРІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ДЕОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зроблено спробу розглянути основні проблеми становлення етичної свідомості людини. Показано психологічні особливості його етапів. Уточнено поняття «розвиток» у сфері моральної свідомості. Запропонована структурно-функціональна модель феноменології етичної свідомості людини. А також окреслені перспективи подальшого дослідження етико-моральної проблематики. Зроблено спробу проаналізувати етичні основи теорії сталого розвитку. Ця теорія постає як деонтологія економічних і соціальних відносин. Ґрунтуючись на концептуальних засадах класичної етики та теорії сталого розвитку, запропоновано курс психологічної деонтології для майбутніх фахівців різного профілю, опанування якого може відбуватися вже у процесі трудової діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 93

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Розкрито роль особистісних параметрів та їх розвитку в процесі професійного становлення. Особистість представляється як суб’єкт, що усвідомлено прагне до саморозвитку та самореалізації. Проаналізовано значення професійної ідентичності та особистісної автентичності в професійному розвитку майбутнього фахівця. Професійний розвиток особистості розглядається у взаємозв’язку ізрозвитком професійних якостей, навичок, знань та професійної мотивації.

докладніше...
Номер сторінки: 99

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ГЛЯДАЧАМИ РІЗНИХ ТИПІВ ЕКРАННОЇ РЕКЛАМИ

Розкрито соціально-психологічні особливості сприймання глядачами різних типів екранної реклами. Встановлено специфіку впливу екранної реклами на різні групи споживачів. Виявлено вікові особливості сприймання екранної реклами. Викладено переваги та недоліки екранної реклами, її види та ефективність. Встановлено, що найпоширенішими видами телевізійної реклами є телевізійні рекламні ролики, рекламні оголошення, рекламні телерепортажі та телепередачі, рекламні заставки в перервах між передачами.

докладніше...
Номер сторінки: 105

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ

Узагальнили психолого-педагогічну літературу з проблеми особистісного становлення майбутнього лікаря. Проаналізували комплексні концепції, у яких закладаються ідеї професійного розвитку і становлення особистості студента-медика. Дійшли висновку, що серед механізмів особистісного становлення майбутнього лікаря є взаємозалежність та взаємообумовленість особистісних та професійних якостей його особистості. Проаналізували теорії особистості, які на нашу думку є важливими для предмета нашого емпіричного дослідження. Визначили основні засади професійно-особистісного становлення студента-медика такі як: формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих, особистісних і професійно важливих якостей, готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності відповідно до індивідуально-психологічних особливостей фахівця. 

докладніше...
Номер сторінки: 111

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Теоретичне навчання студентів у вищих навчальних закладах обов’язково має поєднуватися з їхньою майбутньою самостійною роботою. Тому вже в стінах ВНЗ студенти повинні навчитися самостійно організовувати не тільки навчальний процес, а й позашкільну роботу. Звертається увага на трансформацію змісту освітньої діяльності педагогів-позашкільників в умовах модернізації, методів та форм позашкільної освіти. Аналізується професійна компетентність педагогічних кадрів і якості освітніх послуг. Розглядається значущість підвищення педагогічних кадрів як складної частини освітньої безперервної освіти в нових соціально-економічних умовах. Завдяки глобалізаційним процесам сьогодення висвітлюються кадрові проблеми позашкільної освіти на рівні законодавства.

докладніше...
Номер сторінки: 117