Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: РЕКЛАМА

Роль політичної реклами у виборчих кампаніях

У статті аналізується політична реклама та її роль у виборчих кампаніях. Визначено, що політична реклама посідає важливе місце у структурі виборчої кампанії кандидата або партії, сприяє раціональному вибору громадян. Це пояснюється такими особливостями реклами, як спрямованість на визначену аудиторію, широта охоплення, цільове призначення.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Тексти реклами на транспорті: мовностилістичний аспект

У статті проаналізовано чинники, що розкривають мовностильові особливості сучасної реклами, розміщеної на громадському транспорті, а також вплив мови й стилю рекламного тексту на споживача. Проаналізовано мовні похибки, що трапляються у рекламних повідомленнях.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Сучасне вуличне графіті як форма соціальної реклами

У статті запропоновано й обґрунтовано гіпотезу про те, що окремі зразки сучасного міського графіті можливо розглядати не лише як прояв девіантної поведінки, але і як форму візуалізації соціальної свідомості та ідеологічних настроїв представників молодіжних субкультур. Авторка вказує на потенціал легалізації цього несанкціонованого вуличного розпису та використання його в якості одного з ефективних інструментів соціальної реклами.

докладніше...
Номер сторінки: 193

Спекуляція текстовими заголовковими елементами у віртуальній рекламі

У статті робиться спроба встановлення і систематизація рекламних технологій, що орієнтуються на заголовки статей електронних видань як механізму привертання уваги до мережевих ресурсів; узагальнюються технології рекламування текстів електронних видань за допомогою заголовкового комплексу; встановлюються етичні парадигми рекламування через заголовки статей в інтернеті.

докладніше...
Номер сторінки: 189